Penataan Karawitan

Program Keahlian Penataan Karawitan 

Selain membuka program keahlian seni karawitan 3 tahun.

SMK N 8 juga membuka jurusan Penataan Karawitan 4 tahun.